PARAZITOLOGIJA

Naziv tretmana

j

Priprema pacijenta

Tehničko vrijeme potrebno za završetak analize

Nativni mikroskopski preparat na jaja crijevnih helminata

Dva dana bez antibiotika

24h

Mikoskopski preparat i pregled stolice na candidu

Dva dana bez antibiotika

24h

Pregled stolice na crijevne parazite nekom od metoda koncentracije
Kultura na entamoeba

Dva dana bez antibiotika

24h

Mikroskopski pregled vaginalnog sekreta na trichomonas vaginalis

Dva dana bez antibiotika

24h

Mikroskopski preparat i pregled na malariju

Dva dana bez antibiotika

24h

Kultura vaginalnog sekreta

Dva dana bez antibiotika

24h

Parazitološki pregled stolice na cryptosporidium vrste
(ziehl-neelsen)

Dva dana bez antibiotika

24h

Uzimanje i pregled otiska koze na demodex vrste

Dva dana bez antibiotika

24h

Pregled i identifikacija ektoparazita koze (larva, lutka ili adult)

Dva dana bez antibiotika

24h

Stručnjaci

Ljekar specijalista mikrobiologije sa parazitologijom, specijalista medicinske biohemije u našoj laboratoriji, viši i sredniji laboratirjski tehničari, su dio tima koje ćete upoznati u našoj ustanovi.

Oprema

Posjedujemo i automatski ELISA procesor, poluautomatske ELISA linije, automatski višekanalni biohemijski analizator i još puno kvalitetne opreme, a sve u službi dobijanja vjerodostojnih rezultata

Prostor

Raspolažemo potpuno odgovarajućim, u skladu sa propisanim normama, za laboratoriju i ambulante opremljenim prostorom, funkcionalnim kako za korisnike naših usluga, tako i za one koji u njima rade.