BIOHEMIJA / HEMATOLOGIJA

Hematološke analize

Naziv tretmana

j

Priprema pacijenta

Tehničko vrijeme potrebno za završetak analize

Sedimentacija se

Dva dana ne prati i ne mazati promjenu

2h

Kompletna krvna slika (KKS)

Dva dana ne prati i ne mazati promjenu

do 2h

Trombociti

Dva dana ne prati i ne mazati promjenu

do 2h

Leukociti

Dva dana ne prati i ne mazati promjenu

do 2h

Vrijeme krv. i koagul.

Dva dana ne prati i ne mazati promjenu

do 2h

P.V. INR

Dva dana ne prati i ne mazati promjenu

do 2h

APTT

Dva dana ne prati i ne mazati promjenu

do 2h

Biohemijske analize

Naziv tretmana

j

Priprema pacijenta

Tehničko vrijeme potrebno za završetak analize

Proteini

Uzorkovati krv nataste ili dva sata posle jela

do 2h

Albumini

Uzorkovati krv nataste ili dva sata posle jela

do 2h

Bilirubin ukupni

Dva dana ne prati i ne mazati promjenu

do 2h

Bilirubin direktni

Dva dana ne prati i ne mazati promjenu

do 2h

Glukoza

Uzorkovati krv nataste ili dva sata posle jela

do 2h

OGTT

Pacijent ne smije da konzumira hranu, pice I cagrete prije I u toku izvodjenja testa. Tri dana prije planiranog testiranja bez povecane fizicke aktivnosti, a u ishrani da ima najmanje 150gr ugljenih hidrata

Holesterol

Uzorkovati krv nataste

do 2h

HDL holesterol

Uzorkovati krv nataste

do 2h

LDL holesterol

Uzorkovati krv nataste

do 2h

VLDL holesterol

Uzorkovati krv nataste

do 2h

Trigliceridi

Uzorkovati krv nataste

do 2h

UREA

Dva dana ne prati i ne mazati promjenu

do 2h

Urea klirens – diureza

Prvi jutarnji urin odbaciti i sakupljati urin 24h zaključno sa prvim jutarnjim narednog dana

8h

Kreatinin

Dva dana ne prati i ne mazati promjenu

do 2h

Kreatinin klirens diureza

Prvi jutarnji urin odbaciti i sakupljati urin 24h zaključno sa prvim jutarnjim narednog dana

8h

Acidum uricum

Dva dana ne prati i ne mazati promjenu

do 2h

Fibrinogen

Dva dana ne prati i ne mazati promjenu

do 4h

Kalijum

Dva dana ne prati i ne mazati promjenu

do 4h

Natrijum

Dva dana ne prati i ne mazati promjenu

do 4h

Kalcijum

Dva dana ne prati i ne mazati promjenu

do 4h

Magnezijum

Dva dana ne prati i ne mazati promjenu

do 4h

Gvožđe

Dva dana ne prati i ne mazati promjenu

do 4h

Hlor

Dva dana ne prati i ne mazati promjenu

do 4h

Fosfor

Dva dana ne prati i ne mazati promjenu

do 4h

CA++

Dva dana ne prati i ne mazati promjenu

do 4h

Alkalna fosfataza

Dva dana ne prati i ne mazati promjenu

do 4h

Kisela fosfataza

Dva dana ne prati i ne mazati promjenu

do 4h

AST

Dva dana ne prati i ne mazati promjenu

do 2h

ALT

Dva dana ne prati i ne mazati promjenu

do 2h

Alfa amilaza

Dva dana ne prati i ne mazati promjenu

do 2h

CK

Dva dana ne prati i ne mazati promjenu

4h

CK MB

Dva dana ne prati i ne mazati promjenu

4h

LDH

Dva dana ne prati i ne mazati promjenu

4h

GAMA – GT

Dva dana ne prati i ne mazati promjenu

4h

CRP

Dva dana ne prati i ne mazati promjenu

2h

LIPAZA

Dva dana ne prati i ne mazati promjenu

4h

Hormoni

Naziv tretmana

j

Priprema pacijenta

Tehničko vrijeme potrebno za završetak analize

TSH

Dva dana ne

4h

T3

Dva dana ne

4h

T4

Dva dana ne prati

4h

FT3

Dva dana ne pr

4h

FT4

Dva dana ne prat

4h

Thireoglobulin

Dva dana ne prati

4h

ANTI – TG At

Dva dana ne prati

4h

ANTI – TPO At

Dva dana ne prati i

4h

ANTI TSHR

Dva dana ne prati i

6h

ACTH

Dva dana ne pra

6h

Anti milerov hormon

Dva dana ne prati

4h

INHIBIN B

Dva dana ne prati

4h

FSH

Polni hormoni kod žena u reproduktivnom periodu se određuju određenog dana ciklusa prema savjetu endokrinologa ili ginekologa

4h

LH

Polni hormoni kod žena u reproduktivnom periodu se određuju određenog dana ciklusa prema savjetu endokrinologa ili ginekologa

4h

ESTRADIOL

Polni hormoni kod žena u reproduktivnom periodu se određuju određenog dana ciklusa prema savjetu endokrinologa ili ginekologa

4h

Progesteron

Polni hormoni kod žena u reproduktivnom periodu se određuju određenog dana ciklusa prema savjetu endokrinologa ili ginekologa

4h

Prolaktin

Polni hormoni kod žena u reproduktivnom periodu se određuju određenog dana ciklusa prema savjetu endokrinologa ili ginekologa

4h

SHBG

Dva dana ne prati

24h

DHEA SO4

Dva dana ne prati i ne mazati promjenu

4h

Testosteron

Polni hormoni kod žena u reproduktivnom periodu se određuju određenog dana ciklusa prema savjetu endokrinologa ili ginekologa

4h

Kortizol

Dva dana ne prati i ne mazati promjenu

4h

Androstendion

Dva dana ne prati i ne mazati promjenu

4h

17 – OH PROG

Dva dana ne prati i ne mazati promjenu

4h

BETA HCG

Dva dana ne prati i ne mazati promjenu

4h

Calcitonin

Dva dana ne prati i ne mazati promjenu

4h

C PEPTID

Dva dana ne prati i ne mazati promjenu

4h

AFP

Dva dana ne prati i ne mazati promjenu

4h

CEA

Dva dana ne prati i ne mazati promjenu

4h

CEA 15

Dva dana ne prati i ne mazati promjenu

3-4h

CA19-9

Dva dana ne prati i ne mazati promjenu

4h

CA125

Dva dana ne prati i ne mazati promjenu

4h

CA-72

Dva dana ne prati i ne mazati promjenu

4h

PSA

Dva dana ne prati i ne mazati promjenu

4h

FREE PSA

Dva dana ne prati i ne mazati promjenu

4h

PTH

Dva dana ne prati i ne mazati promjenu

4h

HBA1C

Dva dana ne prati i ne mazati promjenu

4h

Insulin

Dva dana ne prati i ne mazati promjenu

4h

Feritin

Dva dana ne prati i ne mazati promjenu

4h

Anti ccp

Dva dana ne prati i ne mazati promjenu

4h

Ana screen IgG

Dva dana ne prati i ne mazati promjenu

24h

Tkivna transglutaminaza

Dva dana ne prati i ne mazati promjenu

24h

Antiglijadinska antitijela

Dva dana ne prati i ne mazati promjenu

24h

HE – 4

Dva dana ne prati i ne mazati promjenu

4h

VITAMIN D3

Dva dana ne prati i ne mazati promjenu

4h

URIN – kompletan

Dva dana ne prati i ne mazati promjenu

4h

Feces – okultno krvarenje

Dva dana ne prati i ne mazati promjenu

8h

D-DIMER

Dva dana ne prati i ne mazati promjenu

8h

Du proteini – biuret diureza

Prvi jutarnji urin odbaciti, sakupljati sve porcije u toku dana I noci zakljucno sa prvim jutarnjim narednog dana

8h

Droge

Naziv tretmana

j

Priprema pacijenta

Tehničko vrijeme potrebno za završetak analize

Droge komplet

Dva dana ne prati i ne mazati promjenu

4h

THC – CANABINOIDI

Dva dana ne prati i ne mazati promjenu

4h

Opium, morfijum, heroin

Dva dana ne prati i ne mazati promjenu

4h

Amp amfetamini

Dva dana ne prati i ne mazati promjenu

4h

MET – Metamfetamini

Dva dana ne prati i ne mazati promjenu

4h

Kalprotektin

Dva dana ne prati i ne mazati promjenu

4h

Stručnjaci

Ljekar specijalista mikrobiologije sa parazitologijom, specijalista medicinske biohemije u našoj laboratoriji, viši i sredniji laboratirjski tehničari, su dio tima koje ćete upoznati u našoj ustanovi.

Oprema

Posjedujemo i automatski ELISA procesor, poluautomatske ELISA linije, automatski višekanalni biohemijski analizator i još puno kvalitetne opreme, a sve u službi dobijanja vjerodostojnih rezultata

Prostor

Raspolažemo potpuno odgovarajućim, u skladu sa propisanim normama, za laboratoriju i ambulante opremljenim prostorom, funkcionalnim kako za korisnike naših usluga, tako i za one koji u njima rade.