Posjetite našu novu oftalmološku ambulantu

Ordinira: dr Bojana Miljić, spec. oftalmolog

Usluge

;

Do pregleda i kroz zdravstveni sistem

Oftalmološke preglede u našoj poliklinici možete odraditi kroz zdravstveni sistem sa uputom ljekara.
5

Oftalmološki pregled odraslih (određivanje vidne oštrine , propisivanje naočara , mjerenje intraokularnog pritiska i pregled očnog dna na usku zenicu)

5

Određivanje i propisivanje naočara odraslim na usku zenicu

5

Određivanje i propisivanje naočara odraslim na široku zenicu

5

Određivanje i propisivanje naočara školskoj djeci u cikoplegiji

5

Aplanaciona tonometrija –mjerenje očnog pritiska

5

Gonioskopski pregled- pregled komornog ugla

5

Mjerenje dnevne krive IOP u intervalima od dva sata od jutarnjih sati

5

Kompletan pregled oka kod sumnje na glaukom

5

Širmerov test

5

Kompletan pregled i testovi na suvo oko - Širmerov test , TBUT i pregled Meibomovih žlijezda

5

Kiretaža Meibomove žlijezde

5

Floresceinska proba prolaznosti suznih puteva

5

Ispiranje suznih puteva kod odraslih

5

Tuširanje ivice kapka

5

Pupilometrija

5

Ispitivanje stereovida- Titmus test

5

Ispitivanje kolornog vida – Ishiharine tablice

5

Ispitivanje kolornog vida – Negelovim anomaloskopom (detaljniji pregled u slučaju slabijeg raspoznavanja boja na Ishiharinim tablicama a koji je protreban za vozače ili za zanimanja koja zahtijevaju jasno raspoznavanje tonova boja )

5

Pregled na niktometru – noćni vid

5

Oftalmološki pregled na biomikroskopu uz pomoć lupe (pregled očnog dna -fundusa)

5

Pregled fundusa sa biomikroskopom i Goldman lupe sa tri ogledala

5

Ekstrakcija stranog tijela sa konjunktive

5

Ekstrakcija stranog tijela sa rožnjače uz abraziju sideroze

5

Davanje injekcija subkonjuktivalno i /ili parabulbarno

5

Aplikacije ljekova lokalno i okluzije