NAŠI DOKTORI

Dr Zdravko Filipović

spec. ginekologije i akušerstva

EDUKACIJA

 • Medicinski fakultet, Beograd, 1972-79
 • Specijalizacija ginekologije I akušerstva, Medicinski fakultet, Beograd, 1985-89,
 • Edukacija iz laparoskopije, 1998 (Bolnica Dragiša Mišovic), 1998 (GAK Narodni Front)
 • Edukacija iz laparoskopije I histeroskopije, 1998 (GAK, Klinički centar u Ljubljana)
 • Edukacija iz kolposkopije, 1989, (GAK, KC Srbije)
 • Škola za Ultrazvuk u ginekologiji I akušerstvu, 1995
 • Edukacija za IVF, uput od Klinike Life, 2007, (GAK KC Srbije)

KRETANJE U STRUCI

 • Bolnica Dr Djordje Joanović, Zrenjanin, 1980,
 • Medicinski zavod, Titograd, 1982-5
 • Klinički Centar Crne Gore, 1985-2018,
 • Poliklinika Kodra 2003-5, dopunski rad
 • Klinika Life 2006-19, dopunski rad
 • Poliklinika Diagnostica 2019 –

STRUČNI RAD

Odrzao dijagnostičku I uspostavio operativnu ginekološku laparoskopsku hirurgiju I uspostavio histeroskopiju u KC Crne Gore,

Uspostavio prvi organizovani u CG biohemijski skrining u trudnoći (dvojni i trojni test) 2002, laboratorija BonaLab,

Uspostavio histeroskopiju u Domu zdravlja u Nikšicu, 2014,

Učestvuje u organizovanju programa za neonatalni skrining na hipotireoidizma  porodilistima u Crnoj Gori, 2004,

Mentor za specijalizaciju ginekologije I akušerstva od 2003 pri Centru za nauku KCCG, od 2012 pri Medicinskom fakultetu u Beogradu,

Načelnik akušerskog odjeljenje GAK KCCG od 2003. do 2016, KCCG napusta 2018,

Uveo salpingektomiju kod hidrosalpinksa pred IVF, uradio prvu autotransfuziju tokom ginekološke operacije u KCCG, 2000, prvu kolekciju krvi iz pupčanika 2008, prvi ekspektativni pristup vanmateričnoj trudnoći 2004, prvo medikamentozno liječenje vanmatericne trudnoće (2004), prvi Saline IS 2005.

Više prikazanih ili objavljenih stručnih radova. 

STRUČNA UDRUŽENJA

 • Predsjednik Ginekološko-akušerske sekcije Društva ljekara CG, 1999-03: 12 sastanaka sa 46 predavača, plus dva Intersekcijska sastanka, plus što je Sekcija o svom trošku poslala jednog kolegu  na usavršavanje  u Klinički centar u Ljubljani,
 • Podpredsjednik Udruženje ginekologa I opstetričara Jugoslavije, 1999-03,
 • Član Evropskog udruženja za humanu reprodukciju (ESHRE) od 2010,
 • Bio član više komisija pri Ministarstvu zdravlja I Fondu zdravstva Crne Gore.

Kontaktirajte nas

Bul. Save Kovaćevića 22

+382 (0)20 633 729

Meše Selimovića 18

+382 (0)20 269 269

Copy link
Powered by Social Snap