Uzorkovanje urina za urinokulturu
Neophodno je uzeti srednji “čist” mlaz, da bi se izbjegla moguća kontaminacija uzorka bakterijama sa kože genitalija, sa ruku ili zida mokraćnog kanala (uretre). Za uzimanje uzorka mora se koristiti sterilna čaša za urin, koja se može dobiti u laboratoriji ili kupiti u apoteci.

POSTUPAK:

  • Temeljno operite i osušite ruke.
  • Skinite poklopac sa čase i odložite ga na stranu tako da spoljna strana leži na podlozi.
  • Operite urogenitalnu regiju (spoljni mokraćno-polni organi) i obrišite čistim peškirom (prethodno ispeglanim) ili sterilnom gazom. Kod muškaraca, povući unazad kožicu, preko glavića polnog organa, koliko je moguće, tako da otvor mokraćnog kanala bude slobodan.
  • Ispustite malu količinu urina u WC šolju, jer početni mlaz može biti kontaminiran bakterijama sa kože ili sa zida mokraćne cijevi (uretre).
  • Srednji mlaz izmokrite u času za prikupljanje urina. Časa treba da bude napunjena, barem, da bude pokriveno dno (minimalno 5 – 10 ml), naravno, može i više.
  • Stavite poklopac, dobro ga pričvrstite i ne zaboravite da dobro operete ruke nakon sakupljanja uzorka urina.

Uzorak urina dobijen na ovaj način, treba dostaviti laboratoriji u roku od 1h.