Uzimanje briseva
Uzorci za mikrobiološka ispitivanja sa različitih površina, kože i sluznica, dobijaju se prebrisavanjem ovih površina uz pomoć sterilnog pribora (bris). Sve uzorke za mikrobiološko ispitivanje treba uzimati prije antibiotske terapije ili najmanje 12h posle lokalne primjene nekog antiseptičkog sredstva (osim u posebnim slučajevima, ako ljekar drugačije odredi).

  • Bris grla najbolje je uzeti ujutru prije jela i pranja zuba. Ako se bris grla uzima tokom dana, vremenski razmak od uzimanja hrane do uzimanja brisa trebalo bi da bude dva sata
  • Bris nosa i nazofaringealni bris treba uzeti iz obije nozdrve, istim priborom za uzorkovanje (ako iz posebnih razloga nije drugačije određeno).
  • Bris površne rane ili promjene sa površine kože treba uzeti sa promijenjenog dijela, a ako postoji gnoj ili sekret sakupiti i njih.
  • Bris iz mokraćnog kanala (uretre,) kod muškaraca (i direktan mikroskopski preparat), uzima se uz prethodnu pripremu, na način da, pacijent ne mokri najmanje dva sata (što duže to bolje) prije uzorkovanja. Nije poželjno imati seksualni odnos najmanje 24 sata.
  • Vaginalni i cervikalni bris (i stepen čistoće) uzimaju se u periodu kada žena nema menstrualno krvarenje. Nije poželjno imati seksualni odnos najmanje 48 sati. Ako je prethodno rađen bilo kakav ginekološki pregled (u spekulima, kolposkopija, ultrazvuk vaginalnom sondom…), uzorkovanje je poželjno uraditi tek nakon 48 sati.

Rezultati pretraga dobijaju se, ako je rezultat negativan (ako se ne nađu bakterije, koje mogu biti izazivači oboljenja na mjestu sa kojeg je uzet uzorak), u prosjeku za 24 – 48 sati. U slučaju da se nađu bakterije, koje mogu biti izazivači oboljenja na mjestu sa kojeg je uzet uzorak, analize mogu da traju u prosjeku 3 – 5 dana.

Kontrolni uzorak nakon antibiotske terapije treba uzeti posle, najmanje 3 dana od završene terapije.