Rendgen kabinet

RTG pluća
RTG šaka
RTG koljena
EHO limfnih žlijezda (axilarne i ingvinalne)
EHO mekih struktura
EHO vrata
EHO dojke
EHO testisa
EHO krvnih sudova
EHO gornjeg i donjeg abdomena
EHO bubrega,mokraćne bešike i prostate sa rezidualnim urinom
EHO štitne žlijezde
Dopler krvnih sudova vrata
Dopler krvnih sudova gornjih ekstremiteta
Dopler krvnih sudova donjih ekstremiteta
Dopler krvnih sudova vrata, gornjih i donjih ekstremiteta
Dopler renalnih arterija
Dopler portnog sistema

Stručnjaci

Ljekar specijalista mikrobiologije sa parazitologijom, specijalista medicinske biohemije u našoj laboratoriji, viši i sredniji laboratirjski tehničari, su dio tima koje ćete upoznati u našoj ustanovi.

Oprema

Posjedujemo i automatski ELISA procesor, poluautomatske ELISA linije, automatski višekanalni biohemijski analizator i još puno kvalitetne opreme, a sve u službi dobijanja vjerodostojnih rezultata

Prostor

Raspolažemo potpuno odgovarajućim, u skladu sa propisanim normama, za laboratoriju i ambulante opremljenim prostorom, funkcionalnim kako za korisnike naših usluga, tako i za one koji u njima rade.