MIKOLOGIJA

Uzimanje materijala na dermatomikoze

Naziv tretmana

j

Priprema pacijenta

Tehničko vrijeme potrebno za završetak analize

Preparat kože

Dva dana ne prati i ne mazati promjenu

do 24h

Preparat nokta

Dva dana ne prati i ne mazati promjenu

do 24h

Preparat kose

Dva dana ne prati i ne mazati promjenu

do 24h

Miroskopski pregled na dermatomikoze

Naziv tretmana

j

Priprema pacijenta

Tehničko vrijeme potrebno za završetak analize

Kultura na gljivice

48h

Promjena sa kože (kose, nokta)

Dva dana ne prati i ne mazati promjenu

48h

Bris ždrijela

Dva dana ne prati i ne mazati promjenu

48h

Bris nosa

48h

Bris uha

48h

Bris oka

48h

Bris usne šupljine

48h

Bris jezika

48h

Sputuma

Preporuka – uporedo uraditi bris grla

48h

Urinokultura gljivice

48h

Bris vulve

48h

Bris glansa

48h

Bris prepucijuma

48h

Bris uretralnog sekreta

48h

Bris vaginalnog sekreta

48h

Pregled (kultura) stolice na gljivice

48h

Stručnjaci

Ljekar specijalista mikrobiologije sa parazitologijom, specijalista medicinske biohemije u našoj laboratoriji, viši i sredniji laboratirjski tehničari, su dio tima koje ćete upoznati u našoj ustanovi.

Oprema

Posjedujemo i automatski ELISA procesor, poluautomatske ELISA linije, automatski višekanalni biohemijski analizator i još puno kvalitetne opreme, a sve u službi dobijanja vjerodostojnih rezultata

Prostor

Raspolažemo potpuno odgovarajućim, u skladu sa propisanim normama, za laboratoriju i ambulante opremljenim prostorom, funkcionalnim kako za korisnike naših usluga, tako i za one koji u njima rade.