fbpx
PREGLEDI

✔️ Ginekološki pregled
✔️ Ultrazvučni pregled (vaginalno i/ili abdominalno)
✔️ Pregled nalaza iz Dijagnostike i propisivanje terapije
✔️ PAPA + vag sekret
✔️ PAPA Thin prep (PAPA sa HPV detekcijom)
✔️ HPV detekcija i tipizacija PCR Abot metodom (osjetljivost 100%)
✔️ Kolposkopija
✔️ Biopsija grlica materice (PH nalaz nije uračunat)
✔️ Biopsija endometrija
✔️ Endocervikalna kiretaža kod pojedinih Kolposkopija (PH nalaz dodatno)
✔️ Eksplorativna kiretaza (PH nalaz nije uračunat)
✔️ LETZ (PH nalaz nije uračunat)
✔️ Loop ekscizije (PH nalaz nije uračunat)
✔️ Konizacija grlica materice (PH nalaz nije uračunat)
✔️ Odstranjivanje kondiloma RF nožem u lokalnoj anesteziji
✔️ Odstranjivanje kondiloma tecnim azotom u lokalnoj anesteziji
✔️ Odstranjivanje polipa materice (polipektomija)
✔️ Punkcija ciste jajnika transvaginalno
✔️ Punkcija pseudociste u maloj karlici
✔️ Postavljanje pesara kod spada materice
✔️ Odstranjivanje Bartolinove ciste
✔️ Hirurški tretman apscesa Bartolinove zlezde (incizija i drenaža)
✔️ Biopsija kože i podkože genitalija
✔️ Ekstirpacija tumora vulve ili vagine
✔️ Labioplastika
✔️ Perineoplastika
✔️ Zbrinjavanje povreda vulve i vagine posle odnosa
✔️ Postavljanje katetera
✔️ Punkcija trbuha i drenažu ascita pod kontrolnom ultrazvuka
✔️ Ispiranje i aplikovanje lijeka
✔️ Previjanje
✔️ Davanje injekcije
✔️ Davanje infuzije
✔️ Skidanje konaca

STERILITET

✔️ Prvi razgovor sa bračnim parom i prvi pregled i ultrazvuk žene
✔️ Ginekološki pregled
✔️ Ultrazvučni pregled
✔️ Pregled nalaza iz Dijagnostike i propisivanje terapije
✔️ Folikulometrija (serija UZ pregleda za dokazivanje ovulacije)
✔️ Ultrazvučno odredjivanje ovarijalne rezerve (AFC)
✔️ 3D/4D ultrazučni pregled materice na anomalije
✔️ HSG
✔️ SIS(Ispitivanje prolaznosti jajovoda ultrazvukom)
✔️ Spermogram
✔️ Spermokultura
✔️ Indukcija/stimulacija ovulacije I folikulometrija
✔️ Inseminacija (AIH)
✔️ Priprema za IVF (pregled, UZ, ovarijalna rezerva, spermogram…)
✔️Priprema za operacije (pregled, UZ, lab nalazi, internisticki pregled…)

KONTRACEPCIJA

✔️ Savjetovanje za kontracepciju
✔️ Pregled i postavljanje kupljene spirale (možete kupiti I kod nas)
✔️ Odstranjivanje spirale stavljene u Dijagnostici
✔️ Hitno postavljanje spirale (poslije nezaštićenog odnosa)
✔️ Prekid trudnoće

TRUDNOĆA

✔️ Savjetovanje o planiranje porodice i trudnoće
✔️ Ginekološki pregled u trudnoci
✔️ Ultrazvučni pregled u trudnoći
✔️ Pregled nalaza iz Dijagnostike i propisivanje terapije
✔️ 3D/4D ultrazvuk
✔️ Duble test
✔️ Triple test
✔️ MaternitiTGenome (kompletan kariotip ploda iz krvi majke, kao amnioc.)
✔️ CTG u trajanju od 20 minuta
✔️Serklaz

POSLIJE POROĐAJA

✔️ Ginekološki pregled plus ultrazvučni pregled posle porođaja
✔️ Ponovno/sekundarno usivanje epiziotomije ili rupture medice
✔️ Pregled grudi posle porodjaja (zastoj laktacije, upala)
✔️ Punkcija i drenaža apscesa dojke

10 + 15 =