BAKTERIOLOGIJA

Naziv tretmana

j

Priprema pacijenta

Tehničko vrijeme potrebno za završetak analize

Bris ždrijela

Dva dana bez antibiotika

od 24 do 72h

Bris nosa

Dva dana bez antibiotika

od 24 do 72h

Bris uha

Dva dana bez antibiotika

od 24 do 72h

Bris oka

Dva dana bez antibiotika

od 24 do 72h

Bris rane

Bris uzorkovati prije previjanja

od 24 do 72h

Bris pupka

Bris uzorkovati prije previjanja

od 24 do 72h

Bris promjena kože

Dva dana bez antibiotika, 24h ne prati i mazati promjenu

od 24 do 72h

Bris usne šupljine

Dva dana bez antibiotika

od 24 do 72h

Bris jezika

Dva dana bez antibiotika

od 24 do 72h

Bris vulve

Dva dana bez antibiotika

od 24 do 72h

Vaginalni bris

Dva dana bez antibiotika, seksualnog odnosa i vaginaleta

od 24 do 72h

Cervikalni bris

Dva dana bez antibiotika, seksualnog odnosa i vaginaleta

od 24 do 72h

Bris glansa

Dva dana bez antibiotika i seksualnog odnosa

od 24 do 72h

Bris perpucijuma

Dva dana bez antibiotika

od 24 do 72h

Bris dojke

Dva dana bez antibiotika

od 24 do 72h

Kultura sputuma

Dva dana bez antibiotika preporuka – uporedo uraditi bris grla

od 24 do 72h

Kultura aspirata i punktata uretralnog sekreta

Dva dana bez antibiotika, seksualnog odnosa i ne mokriti 2-3h prije uzorkovanja

od 24 do 72h

Spermokultura

Dva dana bez antibiotika

od 24 do 72h

Kultura uretroprostaticnog sekreta

Dva dana bez antibiotika

od 24 do 72h

Koprokultura

Dva dana bez antibiotika

od 48 do 72h

Bris čmara

Dva dana bez antibiotika

od 48 do 72h

Stolica
(kultura na campylobacter)

Dva dana bez antibiotika

do 48h

Urinokultura

Dva dana bez antibiotika i uz obavljenu jutarnju toaletu

od 24 do 72h

Mikroskopsko citološki pregled, vs, aminski test

Dva dana bez antibiotika, seksualnog odnosa i vaginaleta

do 24h

Uretralni bris na trichomonas vaginalis

Dva dana bez antibiotika, seksualnog odnosa i ne mokriti 2-3h

do 24h

Aminski test

Dva dana bez antibiotika, seksualnog odnosa i vaginaleta

do 24h

Kultivacija mycoplasma sa izradom antibiograma

Dva dana bez antibiotika, seksualnog odnosa i vaginaleta

do 48h

Bakterioloski pregled biološkog materijala na anaerobne bakterije

Dva dana bez antibiotika

od 48h do 72h

Helicobacter Pylori iz krvi

do 12h

Helicobacter Pylori iz stolice

do 12h

Clostridium difficile toxin A i B

do 12h

Priprema pacijenta

Dva dana bez antibiotika, 24h ne prati i mazati promjenu

Priprema pacijenta

Dva dana bez antibiotika, seksualnog odnosa i vaginaleta

Priprema pacijenta

Dva dana bez antibiotika, seksualnog odnosa i vaginaleta

Priprema pacijenta

Dva dana bez antibiotika i seksualnog odnosa

Priprema pacijenta

Dva dana bez antibiotika preporuka – uporedo uraditi bris grla

Priprema pacijenta

Dva dana bez antibiotika, seksualnog odnosa I ne mokriti 2-3h prije uzorkovanja

Priprema pacijenta

Dva dana bez antibiotika i uz obavljenu jutarnju toaletu

Priprema pacijenta

Dva dana bez antibiotika, seksualnog odnosa i vaginaleta

Stručnjaci

Ljekar specijalista mikrobiologije sa parazitologijom, specijalista medicinske biohemije u našoj laboratoriji, viši i sredniji laboratirjski tehničari, su dio tima koje ćete upoznati u našoj ustanovi.

Oprema

Posjedujemo i automatski ELISA procesor, poluautomatske ELISA linije, automatski višekanalni biohemijski analizator i još puno kvalitetne opreme, a sve u službi dobijanja vjerodostojnih rezultata

Prostor

Raspolažemo potpuno odgovarajućim, u skladu sa propisanim normama, za laboratoriju i ambulante opremljenim prostorom, funkcionalnim kako za korisnike naših usluga, tako i za one koji u njima rade.