Ambulanta medicine rada

Ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za rad, prilikom zasnivanja radnog odnosa(radna mjesta bez povećanih rizika)
Ljekarsko uvjerenje o sposobnosti pri zapošljavanju i radu na radnim mjestima sa povećanim rizikom – prethodni / periodični / vanredni
Ljekarsko uvjerenje o sposobnosti pri zapošljavanju i radu na radnim mjestima sa povećanim rizikom i otežanim uslovima – prethodni / periodični / vanredni
Ljekarsko uvjerenje o sposobnosti pri zapošljavanju i radu na radnim mjestima sa otežanim uslovima – prethodni / periodični / vanredni
Ljekarska uvjerenja o sposobnosti / kontrolni zdravstveni pregled, za upravljanje motornim vozilom u drumskom saobraćaju, A i B kategorije
Ljekarska uvjerenja o sposobnosti / kontrolni zdravstveni pregled, za upravljanje motornim vozilom u drumskom saobraćaju, C,D i E kategorije, specijalnim vozilima Ii taxi vozilima
Ljekarska uvjerenja o sposobnosti / kontrolni zdravstveni pregled, za posao instruktora B,C,D i E kategorije
Ljekarska uvjerenja o podobnosti za posjedovanje vatrenog oružja
Ljekarsko uvjerenja o sposobnosti za obavljanje službe u Vojsci Crne Gore
Ljekarsko uvjerenja za sklapanje braka za maloljetne osobe
Ljekarsko uvjerenje za podobnost za usvajanje djeteta
Ljekarsko uvjerenje za dalji nastavak školovanja i boravak u inostranstvu / viza
Ljekarsko uvjerenje za posao sudskog vještaka
Ljekarsko uvjerenje za kolektivni smještaj
Ljekarsko uvjerenje radi životnog osiguranja
Ljekarsko uvjerenje za utvrdjivanje zdravstvene sposobnosti za sportiste
Ljekarsko uvjerenje za druge potrebe (sportske sudije i dr.)
Ljekarsko uvjerenje za pomorce
Ljekarsko uvjerenje za upravitelja čamca
r

Napomena

Prilikom izdavanja ljekarskih uvjerenja za vozače potrebno je donijeti izvod iz zdravstvenog kartona o hroničnim i psihičkim bolestima, – Pravilnik o načinu utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za vozača, član 6.

Pravilnik je objavljen u “Službenom listu CG”, br. 1/2019 od 4.1.2019. godine.

Stručnjaci

Ljekar specijalista mikrobiologije sa parazitologijom, specijalista medicinske biohemije u našoj laboratoriji, viši i sredniji laboratirjski tehničari, su dio tima koje ćete upoznati u našoj ustanovi.

Oprema

Posjedujemo i automatski ELISA procesor, poluautomatske ELISA linije, automatski višekanalni biohemijski analizator i još puno kvalitetne opreme, a sve u službi dobijanja vjerodostojnih rezultata

Prostor

Raspolažemo potpuno odgovarajućim, u skladu sa propisanim normama, za laboratoriju i ambulante opremljenim prostorom, funkcionalnim kako za korisnike naših usluga, tako i za one koji u njima rade.