Montenegrin || English || Pусский


E-mail: diagnostica@t-com.me Web: http://www.diagnostica.me

USLUGE

 

INTERNA MEDICINA
INTERNISTIČI PREGLED
Internistički pregled bez EKG-a
Konsultantski specijalistički pregled
Kratke konsultacije u trajanju do 5min
Kontrola u prvih 7 dana
Kontrola poslije 7 do 20 dana od prvog pregleda - Poslije 20 dana sa istim problemom smatra se novim pregledom
EKG bez opisa, samo traka
EKG sa opisom
EHO limfnih žlijezda (axilarne i ingvinalne)
EHO mekih struktura
EHO vrata
EHO DOJKE
EHO TESTISA
EHO krvnih sudova
EHO gornjeg i donjeg abdomena
EHO bubrega,mokraćne bešike i prostate sa rezidualnim urinom
EHO gornjeg i donjeg abdomena, bubrega,mokraćne bešike i prostate sa rezidualnim urinom
EHO srca
EHO štitne žlijezde
Isti ljekar radi pregled i EHO
Dopler krvnih sudova vrata
Dopler krvnih sudova gornjih ekstremiteta
Dopler krvnih sudova donjih ekstremiteta
Dopler krvnih sudova vrata, gornjih i donjih ekstremiteta
Dopler renalnih arterija
Dopler portnog sistema
Davanje intramuskularne injekcije
AMBULANTA MEDICINE RADA
Ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za rad, prilikom zasnivanja radnog odnosa(radna mjesta bez povećanih rizika)
Ljekarsko uvjerenje o sposobnosti pri zapošljavanju i radu na radnim mjestima sa povećanim rizikom-prethodni/periodični/vanredni
Ljekarsko uvjerenje o sposobnosti pri zapošljavanju i radu na radnim mjestima sa povećanim rizikom I otežanim uslovima -prethodni/periodični/vanredni
Ljekarsko uvjerenje o sposobnosti pri zapošljavanju i radu na radnim mjestima sa otežanim uslovima -prethodni/periodični/vanredni
Ljekarska uvjerenja o sposobnosti/kontrolni zdravstveni pregled, za upravljanje motornim vozilom u drumskom saobraćaju, A I B kategorije
Ljekarska uvjerenja o sposobnosti/kontrolni zdravstveni pregled, za upravljanje motornim vozilom u drumskom saobraćaju, C,D I E kategorije, specijalnim vozilima Ii taxi vozilima
Ljekarska uvjerenja o sposobnosti/kontrolni zdravstveni pregled, za posao instruktora B,C,D I E kategorije
Ljekarska uvjerenja o podobnosti za posjedovanje vatrenog oružja
Ljekarsko uvjerenja o sposobnosti za obavljanje službe u Vojsci Crne Gore
Ljekarsko uvjerenja za sklapanje braka za maloljetne osobe
Ljekarsko uvjerenje za podobnost za usvajanje djeteta
Ljekarsko uvjerenje za dalji nastavak školovanja i boravak u inostranstvu/viza
Ljekarsko uvjerenje za posao sudskog vještaka
Ljekarsko uvjerenje za kolektivni smještaj
Ljekarsko uvjerenje radi životnog osiguranja
Ljekarsko uvjerenje za utvrdjivanje zdravstvene sposobnosti za sportiste
Ljekarsko uvjerenje za druge potrebe(sportske sudije i dr.)
BAKTERIOLOGIJA
BRIS ŽDRIJELA
BRIS NOSA
BRIS UHA
BRIS OKA
BRIS RANE
BRIS PUPKA
BRIS PROMJENa KOŽE
BRIS USNE ŠUPLJINE
BRIS JEZIKA
BRIS VULVE
VAGINALNi BRIS
CERVIKALNI BRIS
BRIS GLANSA
BRIS PREPUCIJUMA
BRIS DOJKE
KULTURA SPUTUMA
KULTURA ASPIRATA I PUNKTATA
URETRALNOG SEKRETA
SPERMOKULTURA
KULTURA URETROPROSTATICNOG SEKRETA
OSTALI BRISEVI
KOPROKULTURA
BRIS ČMARA
STOLICA (KULTURA NA CAMPYLOBACTER)
URINOKULTURA
MIKROSKOPSKO CITOLOŠKI PREGLED, VS, AMINSKI TEST
URETRALNI BRIS NA TRICHOMONAS VAGINALIS
AMINSKI TEST
KULTIVACIJA MYCOPLASMA SA IZRADOM ANTIBIOGRAMA
BAKTERIOLOSKI PREGLED BIOLOSKOG MATERIJALA NA ANAEROBNE BAKTERIJE
Helicobacter Pylori iz krvi
Helicobacter Pylori iz stolice
MIKOLOGIJA
Uzimanje materijala na dermatomikoze
PREPARAT KOŽE
PREPARAT NOKTA
PREPARAT KOSE
OSTALI PREPARATI
MIKROSKOPSKI PREGLED NA DERMATOMIKOZE
PREPARAT NOKTA
PREPARAT KOŽE
PREPARAT KOSE
MIKOSKOPSKI PREPARAT I PREGLED STOLICE NA CANDIDU
KULTURA NA GLJIVICE
PROMJENA SA KOŽE (KOSE, NOKTA)
BRIS ŽDRIJELA
BRIS NOSA
BRIS UHA
BRIS OKA
BRIS USNE ŠUPLJINE
BRIS JEZIKA
SPUTUMA
URINOKULTURA GLJIVICE
BRIS VULVE
BRIS GLANSA
BRIS PREPUCIJUMA
URETRALNOG SEKRETA
VAGINALNOG SEKRETA
OSTALI MATERIJALI
PREGLED (KULTURA) STOLICE NA GLJIVICE
IDENTIFIKACIJA VRSTA CANDIDA I OSTALIH SISTEMSKIH GLJIVICA SA IZRADOM ANTIMIKOGRAMA
PARAZITOLOGIJA
NATIVNI MIKROSKOPSKI PREPARAT I PREGLED NA AMEBE SA PROVOKACIJOM
NATIVNI MIKROSKOPSKI PREPARAT SA LUGOLOM I PREGLED NA CISTE CRIJEVNIH PROTOZOA
NATIVNI MIKROSKOPSKI PREPARAT NA JAJA CRIJEVNIH HELMINATA
MIKOSKOPSKI PREPARAT I PREGLED STOLICE NA CANDIDU
PREGLED STOLICE NA CRIJEVNE PARAZITE NEKOM OD METODA KONCENTRACIJE
KULTURA NA ENTAMOEBA
MIKROSKOPSKI PREGLED VAGINALNOG SEKRETA NA TRICHOMONAS VAGINALIS
MIKROSKOPSKI PREPARAT I PREGLED NA MALARIJU
KULTURA VAGINALNOG SEKRETA
IDENTIFIKACIJA ADULTA CRIJEVNIH HELMINATA 
PARAZITOLOŠKI PREGLED STOLICE NA CRYPTOSPORIDIUM VRSTE (ZIEHL-NEELSEN)
UZIMANJE I PREGLED OTISKA KOZE NA DEMODEX VRSTE
PREGLED I IDENTIFIKACIJA EKTOPARAZITA KOZE (LARVA, LUTKA ILI ADULT)
VIRUSOLOGIJA / SEROLOGIJA
Uzimanje krvi za serološke reakcije
VDRL
TPHA
AST-o
Waaler-Rose test
Latex (RF test)
C-reaktivni protein
Widalova i Weil-Felixova reakcija
Heterofilna EBV antitijela Paul-Bunel-ova reakcija (monostikon)
Test na rota i adeno virus iz stolice
IHA za Leishmania donovani
IHA za Echinococcus
BAB test (Brucella)
Anti Borrelia burgdorferi IgG  antitijela ELISA
Anti Borrelia burgdorferi IgM  antitijela ELISA
ELISA Chlamydia trachomatis antigen
Anti Toxoplasma gondii IgG antitijela ELISA
Anti Toxoplasma gondii IgM antitijela ELISA
Anti Rubella IgG antitijela ELISA
Anti Rubella IgM antitijela ELISA
AntiCMV IgG antitijela ELISA
AntiCMV IgM antitijela ELISA
AntiHSV1IgG antitijela ELISA
AntiHSV1IgM antitijela ELISA
AntiHSV2IgG antitijela ELISA
AntiHSV2IgM antitijela ELISA
TORCH U KOMPLETU
Anti Toxoplasma gondii AVIDITY
Anti CMV AVIDITY
Anti VZV IgG antitijela ELISA
Anti VZV IgM antitijela ELISA
Anti  EBV IgG antitijela ELISA
Anti EBV IgM antitijela ELISA
Anti Coxsackie IgG antitijela ELISA
Anti Coxsackie IgM antitijela ELISA
Anti Adenovirus IgG antitijela ELISA
Anti Adenovirus IgM antitijela ELISA
Anti HAV IgG antitijela ELISA
Anti HAV IgM antitijela ELISA
HBs antigen ELISA
AntiHBs IgG(Total) antitijela ELISA
AntiHBc IgM  antitijela ELISA
AntiHBc IgG(Total) antitijela ELISA
Hbe antigen/AntiHbe antitijela ELISA
Anti Helicobacter pylori IgG antitjela ELISA
HIV DUO ELISA
HIV P24 antigen ELISA
Anti HCVantitijela ELISA
Virus influenzae tip A  H1N1
POSEBNE USLUGE
KONSULTATIVNE USLUGE
UZIMANJE MATERIJALA NA TERENU *
UZIMANJE MATERIJALA NA TERENU - OBEZBIJEDJEN PREVOZ
BIOHEMIJA / HEMATOLOGIJA
UZIMANJE KRVI
UZIMANJE KRVI ZA KS ILI SE
HEMATOLOŠKE ANALIZE
SEDIMENTACIJA SE
KOMPLETNA KRVNA SLIKA (KKS)
TROMBOCITI
LEUKOCITI
VRIJEME KRV. I KOAGUL.
P.V. INR
APTT
BIOHEMIJSKE ANALIZE
PROTEINI
ALBUMINI
IMUNOGLOBULINI (PO PARAMETRU)
BILIRUBIN UKUPNI
BILIRUBIN DIREKTNI
GLUKOZA
OGTT
HOLESTEROL
HDL holesterol
LDL holesterol
VLDL holesterol
TRIGLICERIDI
UREA
UREA KLIRENS
KREATININ
KREATININ KLIRENS
ACIDUM URICUM
FIBRINOGEN
KALIJUM
NATRIJUM
KALCIJUM
MAGNEZIJUM
GVOŽĐE
HLOR
FOSFOR
CA++
ALKALNA FOSFATAZA
KISELA FOSFATAZA
AST
ALT
ALFA AMILAZA
CK
CK MB
LDH
GAMA GT
VMA
CRP
LIPAZA
HORMONI
TSH
T3
T4
FT3
FT4
THIREOGLOBULIN
ANTI – TG At
ANTI – TPO At,
ANTI TSHR
ACTH
ANTI MILEROV HORMON
INHIBIN B
FSH
LH
ESTRADIOL
PROGESTERON
FREE ESTRIOL
FREE BETA HCG
PROLAKTIN
SHBG
DHEA SO4
TESTOSTERON
FREE TESTOSTERON
KORTIZOL
ANDROSTENDION
17 – OH PROG
BETA HCG
PAPP- a
CALCITONIN
C PEPTID
AFP
CEA
CA15-3
CA19-9
CA125
CA-72-4
PSA
FREE PSA
JNPTH
HBA1C
INSULIN
FERITIN
Test za trudnice DABL TEST+PAPPA
Test za trudnice DABL TEST+FBHCG
Test za trudnice- TRIPL TEST (AFP;FREE ESTRIOL;BETA HCG)
TEST NA TRUDNOĆU
OSTEOCALCIN
HE -4
5-HIAA
VITAMIN D3
URIN - kompletan
feces- OKULTNO KRVARENJE
D-DIMER
TEST INTOLERANCIJE NA HRANU 
DU PROTEINI – BIURET
DROGE
DROGE KOMPL.
THC-CANABINOIDI
OPI-MORF. HEROIN
AMP. AMFET.
MET-MATAMF.
KALPROTEKTIN