Testovi na droge

Testovi kojima se određuje prisustvo različitih opojnih supstanci (droga), kao npr. kanabinoida, opijata, amfetamina… uglavnom se rade iz uzorka urina ili krvnog seruma.