Preporuke i savjeti

Uzorkovanje urina za biohemijsko-citološke pretrage

Uzorkovanje urina za biohemijsko-citološke pretrageUzorkovanje urina za biohemijsko-citološke pretrage obavlja se na način da osoba koja daje uzorak, mokri (urinira) u odgovarajuću posudu (čašu), koja ne mora da bude sterilna, ali treba da bude hemijski čista, bez...

Uzorkovanje urina za biohemijsko-citološke pretrage

Uzorkovanje urina za biohemijsko-citološke pretrageUzorkovanje urina za biohemijsko-citološke pretrage obavlja se na način da osoba koja daje uzorak, mokri (urinira) u odgovarajuću posudu (čašu), koja ne mora da bude sterilna, ali treba da bude hemijski čista, bez...

Testovi na droge

Testovi na drogeTestovi kojima se određuje prisustvo različitih opojnih supstanci (droga), kao npr. kanabinoida, opijata, amfetamina... uglavnom se rade iz uzorka urina ili krvnog seruma.

Test na okultno krvarenje

Test na okultno krvarenjeNormalno je da se izgubi od 0,5 do 1,5 ml krvi dnevno u gastrointestinalnom traktu. Melena (pojava tmne, crne boje stolice) se obično identifikuje kada je izgubljeno više od 150 mL krvi na dan u gornjem dijelu probavnog trakta. Okultno...

Tumorski markeri

Tumorski markeriTumorski markeri su specifični biomolekuli koje stvara organizam, kao metabolički ili imunološki odgovor zdrave ćelije na prisutnost maligne ćelije ili ih produkuju same maligne ćelije, kao sastavne biomolekule vezane za pojavu maligniteta. Tumorski...

Hormoni

HormoniHormoni su biomolekuli koji se normalno stvaraju u organizmu u određenoj količini, koja je specifična, kako za svaki od njih, tako u nekim slučajevima i vezano za pol, dob ili određeno stanje. Svrha im je regulacija različitih procesa u organizmu. Određivanje...

Kontaktirajte nas

10 + 12 =

Copy link
Powered by Social Snap