fbpx

Preporuke i savjeti

Uzimanje briseva

Uzimanje brisevaUzorci za mikrobiološka ispitivanja sa različitih površina, kože i sluznica, dobijaju se prebrisavanjem ovih površina uz pomoć sterilnog pribora (bris). Sve uzorke za mikrobiološko ispitivanje treba uzimati prije antibiotske terapije ili najmanje 12h...

Uzorkovanje urina za urinokulturu

Uzorkovanje urina za urinokulturuNeophodno je uzeti srednji "čist" mlaz, da bi se izbjegla moguća kontaminacija uzorka bakterijama sa kože genitalija, sa ruku ili zida mokraćnog kanala (uretre). Za uzimanje uzorka mora se koristiti sterilna čaša za urin, koja se može...

Uzorkovanje urina za biohemijsko-citološke pretrage

Uzorkovanje urina za biohemijsko-citološke pretrageUzorkovanje urina za biohemijsko-citološke pretrage obavlja se na način da osoba koja daje uzorak, mokri (urinira) u odgovarajuću posudu (čašu), koja ne mora da bude sterilna, ali treba da bude hemijski čista, bez...

Uzorkovanje urina za biohemijsko-citološke pretrage

Uzorkovanje urina za biohemijsko-citološke pretrageUzorkovanje urina za biohemijsko-citološke pretrage obavlja se na način da osoba koja daje uzorak, mokri (urinira) u odgovarajuću posudu (čašu), koja ne mora da bude sterilna, ali treba da bude hemijski čista, bez...

Intolerancija na hranu

Intolerancija na hranuTestovima intolerancije na hranu određuje se na koje vrste životnih namirnica postoji netolerantnost organizma. Na taj način se može dobiti informacija koje vrste namirnica više, a koje manje odgovaraju organizmu. Kao uzorak se koristi krvni...

Testovi na droge

Testovi na drogeTestovi kojima se određuje prisustvo različitih opojnih supstanci (droga), kao npr. kanabinoida, opijata, amfetamina... uglavnom se rade iz uzorka urina ili krvnog seruma.

Kontaktirajte nas

1 + 7 =