Montenegrin || English || Pусский


E-mail: diagnostica@t-com.me Web: http://www.diagnostica.me

ZaŠTO IZABRATI DIAGNOSTICU ?

 

Inovativnost, stručnost, posvećenost i profesionalizam svih zaposlenih, uz striktno poštovanje najstrožih kriterija te, iznad svega, pouzdanost laboratorijskih rezultata i liječenja, rezultirali su time da desetine hiljada pacijenata svoje povjerenje ukaže PZU DIAGNOSTICA. Ova ustanova je danas u mogućnosti da ponudi veoma širok spektar analiza, koje se rade najsavremenijim, svjetski priznatim metodama, sa najkvalitetnijom i najpouzdanijom laboratorijskom opremom i reagensima vrhunskih proizvođača, kao i ultrazvučnu dijagnostiku uz pomoć najmodernijeg ultrazvučnog aparata renomiranog proizvođača, na kom radi priznati radiolog. Sve ovo, obezbjeđuje da se pruži kompletna zdravstvena usluga na jednom mjestu jer, pored dijagnostike, omogućava i pregled i liječenje, od strane vrhunskog interniste i specijaliste medicine rada sa njihovim konsultanatima. U godinama koje su pred nama, PZU DIAGNOSTICA će nastaviti da širi spektar svojih usluga u zdravstvu, da razvija saradnju sa klinikama, ordinacijama i ljekarima.

Područje djelatnosti obuhvata:
  • uzimanje uzoraka i obavljanje laboratorijskih ispitivanja na uzorcima humanog porijekla u dijagnostičke svrhe
  • ultrazvučna dijagnostika
  • pregled i liječenje
  • izdavanje ljekarskih uvjerenja
  • zdravstvenu zaštitu radnika
  • pružanje usluga terenske službe za uzimanje uzoraka i dostavu rezultata ispitivanja
  • nabavku reagenasa, opreme i potrošnih materijala
  • obuku i dalju stručnu edukaciju i usavršavanje kadrova unutar laboratorije i van nje
  • edukaciju i podizanje nivoa zdravstvenog vaspitanja i zdravstvene kulture kod pacijenata i drugih korisnika usluga laboratorije
  • stručnu, ekonomsku i tehničku saradnju sa drugim zdravstvenim i obrazovnim ustanovama

Stručnjaci

 

U našoj mikrobiološkoj laboratoriji radi ljekar specijalista mikrobiologije sa parazitologijom, a u biohemijskoj laboratoriji specijalista medicinske biohemije, kao i potreban broj viših i srednijih laboratorijskih tehničara. Svo osoblje maksimalno je obučeno i utrenirano za posao koji obavlja.

Ultrazvučnu dijagnostiku radi iskusni i priznati specijalista radiologije, dok u ambulantama interne medicine i specifične zdravstvene zaštite rade vrhunski specijalisti interne medicine i medicine rada, zajedno sa konsultantima iz raznih specijalističkih oblasti, koji im pomažu u rješavanju složenih medicinskih stanja i problema.

Oprema

 

Posjedujemo najkvalitetniju mikrobiološku i biohemijsku tehnološku opremu, gdje, pored one koja je uobičajena u drugim laboratorijama, posjedujemo i automatski ELISA procesor, poluautomatske ELISA linije, automatski višekanalni biohemijski analizator, jednokanalni biohemijski analizator, automatski imunohemijski analizator, automatske hematološke analizatore... Koristimo reagense i dijagnostikume isključivo od najkvalitetnijih svjetskih proizvođača. Sve ovo je u funkciji dobijanja vjerodostojnih rezultata naših pretraga. U ultrazvučnoj i kardiološkoj dijagnostici koriste se vrhunski aparati najnovije generacije renomiranih proizvođača. U specifičnoj zdravstvenoj zaštiti, odn. medicini rada, pored ostalih, koriste se najmoderniji dijagnostički aparati za ocjenu kvaliteta vida i sluha, neophodni za kvalitetnu procjenu zdravstvenog stanja različitih specifičnih kategorija.

Prostor

 

Na lokacijama koje su lako dostupne opremljeno je preko 300 m2. Raspolažemo potpuno odgovarajućim, u skladu sa propisanim normama, za laboratoriju i ambulante opremljenim prostorom, funkcionalnim kako za korisnike naših usluga, tako i za one koji u njima rade.

Lokacija 1:

Bulevar Save Kovačevića 22

* Laboratorije
* Interna medicina
* Ultrazvučna dijagnostika
* Medicina rada

Lokacija 2:

Meše Selimovića 18, Blok V

* Kontrolna jedinica - punkt za uzorkovanje