Stručnjaci

U našoj mikrobiološkoj laboratoriji rade ljekari specijaliste mikrobiologije sa parazitologijom, a u biohemijskoj laboratoriji specijalisti medicinske biohemije, kao i potreban broj viših i srednijih laboratorijskih tehničara. Svo osoblje maksimalno je obučeno i utrenirano za posao koji obavlja.

Ultrazvučnu dijagnostiku radi iskusni i priznati specijalista radiologije, dok u ambulantama interne medicine i specifične zdravstvene zaštite rade vrhunski specijalisti interne medicine i medicine rada, zajedno sa konsultantima iz raznih specijalističkih oblasti, koji im pomažu u rješavanju složenih medicinskih stanja i problema.

Dr Ljubica Mugoša

spec. mikrobiologije sa parazitologijom

Dr Lidija Vasiljević

spec. kliničke biohemije

Dr Jovanka Minić

spec. medicine rada

Dr Luka Janičić

spec. medicine rada

Dr Mladen Radonjić

spec. radiologije

Dr Elzana Čikić

spec .interne medicine sa endokrinologijom

Dr Branislav Petrović

spec. interne medicine

Dr Marko Buta

onkohirurg

Dr Zdravko Filipović

spec. ginekologije i akušerstva

Dr Draško Nikčević

spec. pedijatrije sa kardiologijom

Stručnjaci

Ljekar specijalista mikrobiologije sa parazitologijom, specijalista medicinske biohemije u našoj laboratoriji, viši i sredniji laboratirjski tehničari, su dio tima koje ćete upoznati u našoj ustanovi.

Oprema

Posjedujemo i automatski ELISA procesor, poluautomatske ELISA linije, automatski višekanalni biohemijski analizator i još puno kvalitetne opreme, a sve u službi dobijanja vjerodostojnih rezultata

Prostor

Raspolažemo potpuno odgovarajućim, u skladu sa propisanim normama, za laboratoriju i ambulante opremljenim prostorom, funkcionalnim kako za korisnike naših usluga, tako i za one koji u njima rade.

Kontaktirajte nas

Bul. Save Kovaćevića 22

+382 (0)20 633 729

Meše Selimovića 18

+382 (0)20 269 269