Oprema

Posjedujemo najkvalitetniju mikrobiološku i biohemijsku tehnološku opremu, gdje, pored one koja je uobičajena u drugim laboratorijama, posjedujemo i automatski ELISA procesor, poluautomatske ELISA linije, automatski višekanalni biohemijski analizator, jednokanalni biohemijski analizator, automatski imunohemijski analizator, automatske hematološke analizatore…

Koristimo reagense i dijagnostikume isključivo od najkvalitetnijih svjetskih proizvođača.
Sve ovo je u funkciji dobijanja vjerodostojnih rezultata naših pretraga. U ultrazvučnoj i kardiološkoj dijagnostici koriste se vrhunski aparati najnovije generacije renomiranih proizvođača. U specifičnoj zdravstvenoj zaštiti, odn. medicini rada, pored ostalih, koriste se najmoderniji dijagnostički aparati za ocjenu kvaliteta vida i sluha, neophodni za kvalitetnu procjenu zdravstvenog stanja različitih specifičnih kategorija.

Stručnjaci

Ljekar specijalista mikrobiologije sa parazitologijom, specijalista medicinske biohemije u našoj laboratoriji, viši i sredniji laboratirjski tehničari, su dio tima koje ćete upoznati u našoj ustanovi.

Oprema

Posjedujemo i automatski ELISA procesor, poluautomatske ELISA linije, automatski višekanalni biohemijski analizator i još puno kvalitetne opreme, a sve u službi dobijanja vjerodostojnih rezultata

Prostor

Raspolažemo potpuno odgovarajućim, u skladu sa propisanim normama, za laboratoriju i ambulante opremljenim prostorom, funkcionalnim kako za korisnike naših usluga, tako i za one koji u njima rade.

Kontaktirajte nas

Bul. Save Kovaćevića 22

+382 (0)20 633 729

Meše Selimovića 18

+382 (0)20 269 269