O nama

MI SMO EKSPERTI KOJIMA MOŽETE VJEROVATI

Inovativnost, stručnost, posvećenost i profesionalizam svih zaposlenih, uz striktno poštovanje najstrožih kriterijuma te, iznad svega, pouzdanost laboratorijskih rezultata i liječenja, rezultirali su time da desetine hiljada pacijenata svoje povjerenje ukaže PZU DIAGNOSTICA. Ova ustanova je danas u mogućnosti da ponudi veoma širok spektar analiza, koje se rade najsavremenijim, svjetski priznatim metodama, sa najkvalitetnijom i najpouzdanijom laboratorijskom opremom i reagensima vrhunskih proizvođača, kao i ultrazvučnu dijagnostiku uz pomoć najmodernijeg ultrazvučnog aparata renomiranog proizvođača, na kom radi priznati radiolog.

U godinama koje su pred nama, PZU DIAGNOSTICA će nastaviti da širi spektar svojih usluga u zdravstvu, da razvija saradnju sa klinikama, ordinacijama i ljekarima.

Naša ustanova obezbjeđuje da se pruži kompletna zdravstvena usluga na jednom mjestu jer, pored dijagnostike, omogućavamo i pregled i liječenje, od strane vrhunskih internista i specijalista medicine rada sa njihovim konsultanatima.

PODRUČJE NAŠE DJELATNOSTI

  • uzimanje uzoraka i obavljanje laboratorijskih ispitivanja na uzorcima humanog porijekla u dijagnostičke svrhe
  • ultrazvučna dijagnostika
  • pregled i liječenje
  • izdavanje ljekarskih uvjerenja
  • zdravstvenu zaštitu radnika
  • pružanje usluga terenske službe za uzimanje uzoraka i dostavu rezultata ispitivanja
  • nabavku reagenasa, opreme i potrošnih materijala
  • obuku i dalju stručnu edukaciju i usavršavanje kadrova unutar laboratorije i van nje
  • edukaciju i podizanje nivoa zdravstvenog vaspitanja i zdravstvene kulture kod pacijenata i drugih korisnika usluga laboratorije
  • stručnu, ekonomsku i tehničku saradnju sa drugim zdravstvenim i obrazovnim ustanovama

Stručnjaci

Ljekar specijalista mikrobiologije sa parazitologijom, specijalista medicinske biohemije u našoj laboratoriji, viši i sredniji laboratirjski tehničari, su dio tima koje ćete upoznati u našoj ustanovi.

Oprema

Posjedujemo i automatski ELISA procesor, poluautomatske ELISA linije, automatski višekanalni biohemijski analizator i još puno kvalitetne opreme, a sve u službi dobijanja vjerodostojnih rezultata

Prostor

Raspolažemo potpuno odgovarajućim, u skladu sa propisanim normama, za laboratoriju i ambulante opremljenim prostorom, funkcionalnim kako za korisnike naših usluga, tako i za one koji u njima rade.

Kontaktirajte nas

Bul. Save Kovaćevića 22

+382 (0)20 633 729

Meše Selimovića 18

+382 (0)20 269 269