NAŠI DOKTORI

Primarijus dr Mladen Radonjić

spec. radiologije

Do 1980.radi kao ljekar opšte prakse, potom završava na VMA u Beogradu specijalizaciju iz radiologije i nastavlja da radi u Kliničkom centru Crne Gore. Ulazi u radiologiju u doba “buma” u tehničko – tehnološkom razvoju struke te se uključujem u ultrazvučnu dijagnostiku uz saradnju sa prof. Lišaninom sa VMA. Potom dolazi do uvođenja CT dijagnostike te se uključuje u edukaciju iz oblasti Body DG usavršavajući se u Kliničkom centru Zagreb, Kliničkom centru Srbije i VMA. Dalji razvoj ga dovodi u pionirski posao u obnovljenoj angiosali kao član prve ekipe za transplantaciju bubrega sa edukacijama iz oblasti kateterizacije krvnih sudova bubrega, abdomena i periferija na Institutu za nefrologiju i urologiju u Beogradu. Oko 1995. uvodi u praksu Kliničkog centra Crne Gore oblast intravenske nevaskularne radiologije nakon edukacije na VMA, KC Srbije – Bežanijska kosa, KC Niš. U dva navrata se kratko edukuje i u inostranstvu u Besansonu, Francuska i u Pizi, italija. Radeći gore navedeno dr Radonjić je objavio i učestvovao na kongesima kao autor i koautor oko 40 stručnih radova iz oblasti RTG dijagnostike, ultrazvučne dijagnostike, CT body, angiografija i iz oblasti interventne nevaskularne radiologije, te se time promoviše u zvanje Primarijusa. I pored toga što je u penziji sarađuje sa KCCG i naravno, radi u “Dijagnostici”.

Kontaktirajte nas

Bul. Save Kovaćevića 22

+382 (0)20 633 729

Meše Selimovića 18

+382 (0)20 269 269