NAŠI DOKTORI

Dr Marko Buta

onkohirurg

Radno iskustvo

  • 2003. godina – Institut za onkologiju i radiologiju Srbije (IORS).
  • 2014. – 2016. godine – šef odseka za hirurgiju melanoma, sarkoma i tumora mekih tkiva IORS-a.
  • Od 2016. godine – šefa odseka za endokrinu hirurgiju i hirurgiju glave i vrata na klinici za onkološku hirurgiju IORS-a.

Strani jezici
Engleski (Nemački, Ruski)Obrazovanje

 • 1992. godina-Evans High School, Augusta, Georgia
 • 1995  godina- University of Geogia-Molecular Biology
 • 2002  godina- Medicinski fakultet u Beogradu
 • 2012. godina- Specijalista opste hirurgije
 • 2014. godine- odbranio magistarsku tezu pod nazivom: Prognostički faktori i kliničko-patološke karakteristike diferentovanih tireoidnih karcinoma kod dece i adolescenata na Medicinskom Fakultetu u Beogradu pod mentorstvom Prof.Džodića.
 • 2015. godine -izabran je u istraživačko zvanje Istraživač-saradnik.
 • 2015. godine- promovisan u zvanje kliničkog asistenta na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, katedra za opštu hirurgiju-onkologiju.
 • 2016. godine- odbranio doktorsku disertaciju pod nazivom “Prognostički znаčаj klаsičnih i molekulаrnih (kаtepsin D, uPA i PAI-1) biomаrkerа ranog karcinoma dojke u praćenju toka bolesti” na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu pod mentorstvom Prof. Džodića.
 • 2017. godine- izabran je u istraživačko zvanje Naučni saradnik.
 • 2018. godine- reizabran u zvanje kliničkog asistenta na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, katedra za opštu hirurgiju-onkologiju.

Stručno usavršavanje

 • 2013. godina- Stručno usavršavanje obavio je u Univerzitetskoj klinici u Essen-u, Nemačka  kod Prof Martin-a Walz-a u Centru za minimalno invazivnu hirurgiju sa posebnim osvrtom na minimalno invazivnu hirurgiju štitaste, paraštitaste i nadbubrežne žlezde.
 • 2015. godine usavršavao se u Centru za minimalno invazivnu i onkološku hirurgiju u Ulmu, Nemačka.
 • 2017. godine prošao trening iz oblasti hirurgije raka dojke u Tokiju i Yokohami, Japan.
 • 2017. godine- završio trening i postao sertifikovan za korišćenje kontinuiranog i intermitentnog neuromonitoringa živca za glas (Prag-Medtronic) u hirurgiji štitaste žlezde.

 

Posebna sfera interesovanja

Hirurgija raka dojke, štitaste žlezde i melanoma.

Dostignuća i priznanja

 • 2012. godine – član radne grupe za izradu Nacionalnih vodiča dobre kliničke prakse za dijagnostikovanje i lečenje raka dojke.
 • 2014. godine – učestovao je kao koautor u izradi Priručnika za prevenciju, dijagnostiku i lečenje melanoma kože u okviru Intersekcijskijskog odbora za melanom Srpskog lekarskog društva.
 • 2014. godine – učestovao je kao koautor u izradi monografije “Rak dojke” profesora dr Radana Džodića koja je uvrštena u nastavno sredstvno za studente medicine, specijalizante opšte hirurgije i subspecijalizante iz oblasti onkologije medicinskog fakulteta u Beogradu.
 • Sekretar Udruženja onkoloških hirurga Srbije (UOHS).
  2015. – 2018. godine – Sekretar Etičkog odbora Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije.
 • 2019. – saradnik  na projektu izrade Nacionalnih vodiča dobre kliničke prakse Ministarstva Zdravlja Srbije za prevenciju, dijagnostikovanje i lečenje melanoma.

Kontaktirajte nas

Bul. Save Kovaćevića 22

+382 (0)20 633 729

Meše Selimovića 18

+382 (0)20 269 269