NAŠI DOKTORI

Dr Luka Janičić

spec. medicine rada
Dr Luka Janičić, rođen je u Bracancu. Gimnaziju je završio u Nikšiću, a medicinski fakultet u Beogradu 1979. Specijalizaciju iz oblasti medicine rada i radiološke zaštite završava u Beogradu 1985. Obavezan staž završavao u Nikšiću, Tuzli i Gradačcu. JNA je odslužio u Beogradu i Sarajevu. Od 1980. radio je u Domu zdravlja u Gradačcu, a potom u Dispanzeru medicine rada u Željezari. Bio je direktor Dispanzera za medicinu rada – ZZMR i prinudni upravnik Medicinskog centra Nikšić. Zamjenik je predsjedika Penzijjsko invalidske komisije. Od januara 1992. član je vijeća Prvostepene komisije Crne Gore koju napušta i započinje rad u PZU Diagnostica. Posle uspješno završenog kursa i obuke u Zavodu za medicine rada Beograd, dobija i licencu za sistematske preglede i Izdavanje ljekarskih uvjerenja za pomorce. U PZU Diagnostica radi kao specijalista medicine rada na obavljanju sistematskih pregleda i izdavanju ljekarskih uvjerenja.

Kontaktirajte nas

Bul. Save Kovaćevića 22

+382 (0)20 633 729

Meše Selimovića 18

+382 (0)20 269 269