NAŠI DOKTORI

Dr Ljubica Mugoša

spec. mikrobiologije sa parazitologijom

Dr Ljubica Mugoša,  rođena je u Novom Sadu, gdje je zavrsila svoje osnovno i srednje obrazovanje, nakon čega je na Novosadskom  Univerzitetu završila studije medicine.  1994.god započinje svoj radni angažman u Institutu za javno zdavlje CG, gdje dobija specijalizaciju  iz oblasti mikrobiologije sa parazitologijom koju završava na Novosadskom Univerzitetu.  U periodu od 1994 do 2008. angažovana je u Centru za mikrobiologiju Instituta za Javno zdravlje Crne Gore, nakon čega počinje angažman u PZU Diagostica.

Kontaktirajte nas

Bul. Save Kovaćevića 22

+382 (0)20 633 729

Meše Selimovića 18

+382 (0)20 269 269