NAŠI DOKTORI

Dr Lidija Vasiljević

spec. kliničke biohemije
Dr Lidija Vasiljević, rođena je u Podgorici. Završila je medicinski fakultet u Podgorici 2005.god i započela radni angažman u Domu zdravlja na Cetinju kao izabrani ljekar. 2008.god. započinje specijalizaciju iz oblasti klinicke biohemije koju završava na Institutu za medicinsku i kliničku biohemiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Od 2013.god. radno angažovana u PZU Diagnostica na poslovima u biohemijskoj – imunohemijskoj laboratoriji.

Kontaktirajte nas

Bul. Save Kovaćevića 22

+382 (0)20 633 729

Meše Selimovića 18

+382 (0)20 269 269