NAŠI DOKTORI

Dr Jovanka Minić

spec. medicine rada

Dr Jovanka Minić, rođena Bjelić, rođena je 1960.god. u Priboju gdje je stekla svoje osnovno i srednje obrazovanje. Medicinski fakultet je završila na Univerzitetu u Beogradu 1983, pa zatim specijalizaciju iz medicine rada. Od 1984. Radi kao ljekar u Domu zdravlja Priboj, u kom je obavljala i funkciju direktora DZ Priboj. Od 2006. Radi u RFZO Filijali za zlatiborski okrug u prvostepenoj i drugostepenoj komisiji i kao pomoćnik direktora filijale. U PZU Diagnostica radi od 2017. kao specijalista medicine rada na obavljanju sistematskih pregleda I izdavanju ljekarskih uvjerenja .

Kontaktirajte nas

Bul. Save Kovaćevića 22

+382 (0)20 633 729

Meše Selimovića 18

+382 (0)20 269 269