NAŠI DOKTORI

Dr Elzana Ćikić

spec .interne medicine sa endokrinologijom
Diplomirala na medicinskom fakultetu u Sarajevu, a specijalizaciju interne medicine i subspecijalizaciju iz endokrinologije završila je na madicinskom fakultetu u Beogradu sa odličnim ocjenama. Radila u opštoj bolnici u Pljevljima, na poziciji načelnika Internog odjeljenja, potom u bolnici u Bijelom Polju , a sada u Klničkom centru Crne Gore. Član je ESE, EASD, MUMIE, Srpskog tiroidnog drustva, te autor i koautor brojnih radova iz oblasti interne medicine i endokrinologije.

Kontaktirajte nas

Bul. Save Kovaćevića 22

+382 (0)20 633 729

Meše Selimovića 18

+382 (0)20 269 269