NAŠI DOKTORI

Dr Draško Nikčević

spec. pedijatarije sa kardiologijom

Dr Draško Nikčevic je diplomirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1998. Zvanje specijaliste pedijatrije je na istom univerzitetu stekao 2005., a subspecijaliste kasrdiologije 2009. Stalno je zaposlen u Institutu bolesti djece Kliničkog Centra Crne Gore. Načelnik je kardiološke službe. Učesnik je brojnih simpozijuma i kongresa u zemlji i inostrasntvu i autor i koautor više publikacija iz oblasti pedijatrije i kardiologije. Na Madicinskom fakultetu u Beogradu je odbranio subspecijalistički rad “Klinička slika i ishod kod djece oboljele od hipertrofične kardiomiopatije” , koja se smatra najčešćim uzrokom iznenadne smrti kod mladih sportista. Pruža konsultanstke usluge u PZU Diagnostica poput ultrazvučnog dijagnostifikovanja , praćenja i liječenja urođenih srčanih mana i drugih bolesti srca, 12-kanalni EKG i Holter EKG-a u dijagnostifikovanju srčanih aritmija, Holter krvnog pritiska radi ispitivanja krvnog pritiska kod djece i adolescenata, te Test opterećenja u procjeni sportista za aktivno i rekreativno bavljenje sportom i evaluaciji djece sa srčanim bolestima.

Kontaktirajte nas

Bul. Save Kovaćevića 22

+382 (0)20 633 729

Meše Selimovića 18

+382 (0)20 269 269