NAŠI DOKTORI

Dr Branislav Petrović

spec.interne medicine

Dr Branislav Petrovic, rođen u Rumi. Medicnski fakultet završio je u Beogradu 1987, nakon čega i subspecijalizaciju iz oblasti interne medicine na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu sa najvišom ocjenom, gdje i počinje sa radom na poslovima specijaliste interne medicine. U više navrata u Vojnoj bolnici u Meljinama i VMA u Beogradu edukovan za obavljanje morfološke i funkcionalne dijagnostike iz oblasti kardologije (ultrazvuk srca, ergometrijki testovi, holter dijagnostika). Radio i u Vojno medicinskom centru u Podgorici gdje je bio načelnik spec. službe i predsjednik više vojne ljekarske komisije. Čin Pukovnika stekao 2006.god, u VMC-u u Podgorici. Autor stručog rada iz oblasti interne medicine. U PZU “Diagnostica” radi od 2014. godine u ambulanti interne medicine.

Kontaktirajte nas

Bul. Save Kovaćevića 22

+382 (0)20 633 729

Meše Selimovića 18

+382 (0)20 269 269