Dr Bojana Miljić

spec. oftalmologije

Doktorka Bojana Miljić , rođena u Bijelom Polju, 1983. godine, gdje je završila osnovnu i srednju školu, gimnazija opšti smjer.

Medicinski fakultet je upisala 2001. godine u Beogradu i završila u roku. Nakon obavljenog propravničkog staža u Domu zdravlja i Opštoj bolnici Kotor, zapošljava se kao ljekar opšte prakse u Domu zdravlja Bijelo Polje sa simultanim angažmanom u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć Bijelo Polje.

Specijalizaciju iz oftalmologije upisuje 2012. godine, takođe, na Medicinskim fakultetu u Beogradu i završava sa odličnim uspjehom.

Od kraja 2016. radi kao specijalista oftalmologije u Opštoj bolnici Bijelo Polje. Trenutno zaposlena u Poliklinici Diganostica od januara 2021.

Učesnik je velikog broja kako domaćih , međunarodnih, tako i evropskih Kongresa, od početka same specijalizacije do danas. Završila kurs iz oblasti ultrazvuka oka i orbite . Obučena za rad na OCT aparatima. Polje interesovanja zadnji segment, glaukom i neurooftalmologija.

Kontaktirajte nas

Bul. Save Kovaćevića 22

+382 (0)20 633 729

Meše Selimovića 18

+382 (0)20 269 269