NAŠI DOKTORI

Dr Aida Šahmanović

spec. ginekologije i akušerstva

Dr Aida Šahmanović je rođena 1973 god. u Podgorici.

Završila je srednju školu “Slobodan Škerović“ u Podgorici. Diplomirala je 1999. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Od 2001 god. radi na Klinici za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog Centra Crne Gore.

Saradnik je u nastavi na predmetu ginekologija i akušerstvo. Njena uža specijalizacija je oblast fertiliteta i steriliteta. Objavljivala je stručne radove kao autor i u svojstvu koautora koji su publikovani u domaćim časopisima i na brojnim stručnim sastancima u zemlji i inostranstvu. Stručno se usavršavala na klinikama u Sjedinjenim Američkim državama, Austriji i Turskoj. Aktivno vlada Engleskim jezikom.

Kontaktirajte nas

Bul. Save Kovaćevića 22

+382 (0)20 633 729

Meše Selimovića 18

+382 (0)20 269 269

Copy link
Powered by Social Snap