NAŠI DOKTORI

Dr Ljubica Mugoša

spec. mikrobiologije sa parazitologijom

Dr Jovanka Minić

spec. medicine rada

Dr Lidija Vasiljević

spec. kliničke biohemije

Dr Luka Janičić

spec. medicine rada

Primarijus dr Mladen Radonjić

spec. radiologije

Dr Branislav Petrović

spec. interne medicine

Dr Aida Šahmanović

spec. ginekologije i akušerstva

Dr Zdravko Filipović

spec. ginekologije i akušerstva

Dr Bojana Miljić

spec. oftalmologije

Dr Marko Buta

onkohirurg

Dr Draško Nikčević

spec. pedijatarije sa kardiologijom

Kontaktirajte nas

Bul. Save Kovaćevića 22

+382 (0)20 633 729

Meše Selimovića 18

+382 (0)20 269 269