Kompletna krvna slika

Kompletna krvna slika podrazumijeva određivanje ukupnog broja svih ćelijskih elemenata krvi (eritrociti, leukociti i trombociti), količine hemoglobina, određivanje hematokrita, leukocitarne formule, kao i parametara MCV (srednja zapremina eritrocita), MCH (srednja količina hemoglobina u eritrocitu) i MCHC (prosječna koncentracija hemoglobina na litar eritrocita).

Većinu ovih parametara hematološki analizator određuje, a neke od njih izračunava računarskim programom.