HPV INFEKCIJA

HPV (humani papilom virus) je virus koji inficira ćelije kože i ćelije sluznica i na njima može izazvati benigne i maligne tumorske promjene. Pripada DNA grupi virusa i velik je 50 nanometara (400.000.000 virusa staje na površini od 1 mm2)

KOJI JE MEDICINSKI ZNAČAJ HPV ?

Infekcija HP virusom je najčešća seksualno prenosiva bolest. HPV je veoma raširen medju ljudima. Većina ljudi (u U.S. 80%) se tokom života inficira ovim virusom. Koliki je medicinski značaj HPV infekcije ilustruju činjenice da je svake godine u U.S. 15 miliona novoinficiranih, 350 hiljada je oboljelih od polnih bradavica, a preko 30 hiljada žena i muškaraca oboli od karcinoma koji se povezue s HPV od toga su 12.000 novooboljelih od karcinoma grlića materice godišnje. U Crnoj Gori se godišnje registruje preko 120 slučajeve karcinoma grlića materice.

Većina inficiranih svojim imunitetom savlada HPV infekciju i ne znajući da su bili inficirani i nikada ne razvije bilo kakve znake bolesti. Obično imunitet savlada virus u toku jedne do dvije godine. Kod manjeg broja inficiranih će se razviti hronična infekcija i to može dovesti do bolesti. Bolesti će se pojaviti na koži ili sluznicama u zavisnosti od tipa virusa kojim je inficirana žena ili muškarac: obične bradavice, polne bradavice (kondilomi), ali i odredjene vrste raka. HPV se obično povezuje s rakom grlića materice, ali je dokazana njegova veza i sa redjim oblicima karcinoma: rakom vulve i vagine, rakom ždrela, rakom penisa, rakom anusa, a utvrdjuje se njegova povezanost s drugim oblicima karcinoma (dojka, prostata).

Veoma je značajno da od infekcije humanim papilom virusom do razvoja karcinoma obično prolazi više godina, nekad i decenija. Na toj činjenici se zasnivaju preventivni pregledi koji imaju za cilj da se bolest uoči u što ranijem stadijumu razvoja kada je liječenje sasvim uspješno. Stoga je odgovornost prema sopstvenom zdravlju iskazana kroz redovne godišnje preglede najefektniji način u borbi protiv karcinoma, naročito karcinoma grlića materice. Otkrivajne premalignih promjena na grliću materice izazvanih HP virusom se postiže utvrdjivanjem postojanja HPV infekcije pomoću PCR testa, PAPA testom, kolposkopijom i biopsijom.

KOJI SU TIPOVI HPV

Postoji preko 150 tipova HPV i označeni su brojevima. Neki od njih izazivaju benigne promjene i zovu se niskorizični, a neki se povezuju s malignim promjenama i zovu se visokorizični HPV tipovi. HPV su tkivno specifični – pojedini tipovi virusa obično inficiraju odredjene dijelove kože ili sluznica. Bradavice na koži izazivaju tipovi 1, 2 i 4.

Papilome kože izazivaju tipovi 3 i 10. 40 tipova HPV izazivanju genitalne lezije: tipovi 6 i 11 izazivaju polne bradavice (kondilome), tipovi 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, i 68 izazivju premaligne i maligne promjene na grliću materice, ali i na nekim drugim organima žene i muškarca.

Najonkogeniji su tipovi 16 i 18. Tip 16 se povezuje sa 60 % slučajeva, a tip 18 sa oko 10% slučajeva karcinoma grlića materice. Hronićno prisustvo visokorizičnih HPV tipova 16 i 18 povećava šansu prekancerskih promjena 50 puta. HPV tipovi koji izazivaju bradavice ne izazivaju karcinom.

RIZIČNE GRUPE ZA HPV INFEKCIJU

HVP je visoko kontagiozan – lako se prenosi. Infekcija se može prenijeti preko kože, preko usta ili polnim odnosom. HPV se prenosi vaginalnim, oralnim i analnim seksualnim odnosom. Obično je prenosioc virusa bez ikakvih simptoma i znakova bolesti.

Vjerovatnoća prenosa infekciju nakon samo jednog seksualnog odnosa sa inficiranim partnerom je 60 %. Virus se može prenijeti i genitalnim kontaktom bez seksa, ali je to rijetko. Osim što se virus može prenijeti se jedne osobe na drugu i sama osoba može prenijeti virus sa jednog mjesta na sebi na drugo mjesto na sebi (npr češanjem, povredom i sl).

Američko društvo za rak tvrdi: HPV se ne može prenijeti preko sjedišta u toaletu, rukovanjem ili grljenjem, boravkom u bazenu ili sauni, preko hrane ili posudja i nečistoćom.
Virus možete imati i ako godinama niste seksualno aktivni i ako nemate nikakve simptome.

KAKO SE UZIMA BRIS NA HPV

Uzimanje brisa je jednostavno i bezbolno: iz cevikalnog kanala grlića materice.
Do danas ne postoji odobren test za uzorkovanje HPV kod muškarca.

KOLIKO VREMENA PRODJE OD INFEKCIJE DO POJAVE BOLESTI (koliki je inkubacioni period)

Od kako ste se inficirali HP virusom do pojave kondiloma obično prodje 2 do 3 mjeseca (moguce 1 do 20 mjeseci). Od inficiranja visokoonkogenim HPV do pojave karcinoma može proci do 10 godina.

DA LI ME PARTNER/KA VARA AKO SAM DOBILA/O HPV INFEKCIJU

Prisustvo HPV infekcije ne mora uvijek da znači da Vas je partner prevario. HP virus može opstati u organizmu i do 10 do 15 godina pa to može značiti da je partner inficiran ne u paralelnoj nego u nekoj predhodnoj seksualnoj vezi u poslenjih 15 godina. Po logici to se može odnositi i na Vas. Medicinska ispitivanja potvrdjuju takvu mogućnost.

KAKO HPV INFEKCIJA IZAZIVA RAK GRLIĆA MATERICE

Odgovor na ovo pitanje je nepoznat. Ono što je sigurno je da je hronična infekcija jednim ili više visokoonkogenih HPV tipova virusa neophodna ali nije dovoljna za razvoj cervikalne neoplazije. HPV infekcija i nepoznati faktori koji dodatno remete lokalni i opšti imunitet su u osnovi kancerogeneze na grliću materice.

KOJI SU, UZ HPV, KOFAKTORI KOJI SE POVEZUJU SA RAKOM GRLIĆA MATERICE

Mnogo je dodatnih faktora koji se mogu povezati s razvojem raka u prisustvu visokoonkogenih HP virusa. Nije poznato koji je kofaktor presudan, ali postoji povezanost sa infekcijom klamidijom, dugotrajnim korišćenjem kontraceptivnih tableta, hormonskom supstitucionom terapijom u menopauzi, pušenjem, neadekvatnom ishranom, stresom, radijacijom, mnogobrojnim hemikalijama u okruženju i ishrani (npr. hormoni u idustrijskom mesu, aditivi, vještačke boje…), većim brojem porodjaja (preko7), plastičnom ambalažom, tkivnom hipoksijom (manjak kiseonika u tkivu), poremećenim pH nivoom u tkivu…

DA LI SE HPV INFEKCIJA MOŽE SPRIJEČITI ?

HPV infekcija se u najvećem broju slučajeva može spriječiti. Osnovno je imati znanje o mogućnosti infekcije HPVom (i drugim seksualno prenosivim bolestima). To znanje danas ne možete dostatno dobiti u školama, možda možete u porodici, možete na interentu ali samo na sajtovima gdje o tome pišu ljekari. Znanje o seksualno prenosivim bolestima najbolje je dobiti kroz razgovor sa ljekarom u ginekološkom savjetovalištu.

Otvoren razgovor sa novim partnerom o polno prenosivim bolestima započnite svojim trenutnim stanjem polnog zdravlja i iskreno saopštite sopstveno polno zdravlje u prošlosti. To zahtijevajte i od partnera prije stupanja u seksualne odnose. Autor teksta smatra da u nepouzdanim okolnostima mladi ljudi prije stupanja u seksualne odnose treba sebe da provjere medicinskim ispitivanjem: zašto bi ste rizikovali da nekoga dovedete u opasnost da dobije infekciju, ima problema sa ostvarivanjem trudnoće ili čak da dobije karcinom?!

Korišćenje prezervativa znatno će smanjiti, ali neće eliminisati mogućnost prenošenja HPV infekcije.

Izbegnite seksualni odnos sa novim partnerom koji ima polne bradavice.

Nemojte s nekim dijeliti intimni veš i peškire.

Konsultujte se sa ginekologom o mogućnosti vakcinacije.

DA LI SE HPV INFEKCIJA MOŽE IZLIJEČITI ?

Ne postoje medikamenti koji mogu izliječiti HPV infekciju. Ali zdrav imuni sistem može savladati ovu infekciju što se dešava kod većine inficiranih (90%), obično u okviru jedne do dvije godine.
Odstranjivanjem bradavica, kondiloma ili premalignih lezija na grliću materice ne znači da ste odstranili i HPV.

HPV I TRUDNOĆA, POROĐAJ I DOJENJE

Infekcija HP virusom ne izaziva spontani pobačaj niti prijevremeni porodjaj.
Genitalne bradavice (kondilomi) se tokom trudnoće povećavaju i po broju i po veličini. Ponekad rast može zahvatiti cjelinu spoljih genitalija, rašitiri se po medjici (perineumu), ispuniti veliki dio vagine. Takav je razvoj rijedak, ali može otežati, rijetko i onemogućiti prirodni porodjaj. Zato u trudnoći treba odstraniti kondilome u početku njihove pojave i razvoja.
Porodjaj, generalno, treba voditi vaginalno. Carski rez nije indikovan u slučaju HPV infekcije, ali se radi kod raširene kondilomatoze koja onemogućava prirodni porodjaj.
Rijetko tokom porodjaja može doći do prenosa HPV infekcije s majke na plod, a još rjedje se kod djeteta može, obično u dobi od 1 do dvije godine razviti laringealna papilomatoza koja se manifestuje promuklošću ili stridoroznim (hrapavim) plačem.
Majka s HPV infekcijom može dojiti.
Nakon isteka perioda puerperijuma preporučuje se ginekološka kontrola radi uvida u stanje grlića materice.

Dr Zdravko Filipović

specijalista ginekologije i akušerstva

Poliklinika “Diagnostica” se pridružila obilježavanju Dana starijih lica

Poliklinika "Diagnostica" se pridružila obilježavanju Dana starijih licaPovodom obilježavanja Međunarodnog dana starijih osoba, Glavni grad Podgorica je korisnicima usluge "Pomoć i njega u kući" uručio prigodne poklone, a gradonačelnik dr Ivan Vuković sa saradnicima...

Kada nije rano ili kasno dovesti dijete na oftalmološki pregled?

Kada nije rano ili kasno dovesti dijete na oftalmološki pregled ?Sve zavisi od potreba i simptoma koje ljude ili djecu individualno vode ka doktoru. Nekada se dešava da ljudi izgube vid na jedno oko i dok ne počne da slabi vid na drugom, nemaju utisak da trebaju doći...

Jeste li znali da glaukom u većini slučajeva ne boli ?

U periodu od 7 -13. marta održava se Svetska nedelja u borbi protiv glaukoma.A ŠTA JE ZAPRAVO GLAUKOM ?Glaukom je hronično i progesivno oštećenje glave očnog živca, koje ima najčešće veze sa povisenim ocnim pritiskom . Ovo je jedna prosta izjava ali prava definicija...

HPV INFEKCIJA

Infekcija HP virusom je najčešća seksualno prenosiva bolest. HPV je veoma raširen medju ljudima. Većina ljudi (u U.S. 80%) se tokom života inficira ovim virusom.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap