Hormoni
Hormoni su biomolekuli koji se normalno stvaraju u organizmu u određenoj količini, koja je specifična, kako za svaki od njih, tako u nekim slučajevima i vezano za pol, dob ili određeno stanje. Svrha im je regulacija različitih procesa u organizmu. Određivanje nivoa (količine, koncentracije) hormona vrši se u uzorku seruma.