fbpx
Uzimanje briseva

Uzimanje briseva

Uzimanje briseva Uzorci za mikrobiološka ispitivanja sa različitih površina, kože i sluznica, dobijaju se prebrisavanjem ovih površina uz pomoć sterilnog pribora (bris). Sve uzorke za mikrobiološko ispitivanje treba uzimati prije antibiotske terapije ili najmanje 12h...
Uzorkovanje urina za urinokulturu

Uzorkovanje urina za urinokulturu

Uzorkovanje urina za urinokulturu Neophodno je uzeti srednji “čist” mlaz, da bi se izbjegla moguća kontaminacija uzorka bakterijama sa kože genitalija, sa ruku ili zida mokraćnog kanala (uretre). Za uzimanje uzorka mora se koristiti sterilna čaša za urin,...
Intolerancija na hranu

Intolerancija na hranu

Intolerancija na hranu Testovima intolerancije na hranu određuje se na koje vrste životnih namirnica postoji netolerantnost organizma. Na taj način se može dobiti informacija koje vrste namirnica više, a koje manje odgovaraju organizmu. Kao uzorak se koristi krvni...
Testovi na droge

Testovi na droge

Testovi na droge Testovi kojima se određuje prisustvo različitih opojnih supstanci (droga), kao npr. kanabinoida, opijata, amfetamina… uglavnom se rade iz uzorka urina ili krvnog...