Biohemijske pretrage
Određivanje biohemijskih parametara, tj. mjerenje količine različitih materija, jedinjenja i elemenata, koji se, ili stalno nalaze u krvi u nekim uobičajenim vrijednostima, ili se javljaju kod određenih stanja, vrši se u uzorku krvnog seruma (za neke pretrage krvne plazme). Za neke analize, kao uzorak se može koristiti i likvor, znoj, suze i još neki uzorci.